Cyberbezpieczeństwo i nowe technologie - rusza inicjatywa MON „CYBER.MIL z klasą”

28.04.2020 23:00
Od 28.04.2020 r. szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie CYBER.MIL z KLASĄ przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej mogą składać wnioski i tym samym otrzymać dofinansowanie i wsparcie merytoryczne przy tworzeniu klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". MON przeznaczy na ten program w ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych.

Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej program „CYBER.MIL z klasą” koordynowany jest przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które powstało 24 stycznia 2020 roku. Biuro jest organizatorem między innymi takich programów jak „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziały Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz  „Legia Akademicka” (dla studentów). Nadzór merytoryczny nad realizacją inicjatywy będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni  oraz Wojskowa Akademia Techniczna .

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej realizowanej w ramach programu, szczegółowych kryteriów przystąpienia oraz formularza zgłoszeniowego niezbędnego do aplikowania do programu znajdują się na stronie: www.cyber.mil.pl/cyber-mil-z-klasa/