Aspekt prawnoustrojowy walki cybernetycznej – konferencja w Sejmie RP.

17.12.2019 14:04
W dniu 17.12.2019 r. odbyła się konferencja naukowa pod patronatem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej „Walka cybernetyczna jako element ofensywny i defensywny – aspekt prawnoustrojowy”.

Organizatorami przedsięwzięcia są Komisja Obrony Narodowej wraz z Katedrą Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem oraz Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

W uroczystym otwarciu konferencji udział wzięli m.in. Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP – Poseł na Sejm Michał Jach, Sekretarz Stanu w  MON – Tomasz Zdzikot, Kierownik Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – dr Jakub Skiba, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – gen. bryg. Karol Molenda, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Zastępca Dyrektora NASK – prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz oraz wiceprezes zarządu Exatel SA – Rafał Magryś.

Debata poświęcona była funkcjonowaniu administracji państwowej w cyberprzestrzeni podczas ewentualnego konfliktu militarnego. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwa Cyfryzacji  oraz instytutów badawczych zajmujących się nowoczesną technologią dyskutowali m.in. o cyberprzestrzeni jako domenie działań operacyjnych wojska, bezpieczeństwie sieci teleinformatycznych oraz konsolidacji zasobów w ramach polskiego 5G jako remedium na obawy wobec nowych technologii. W dyskusjach poruszane były także zagadnienia dotyczące wojny informacyjnej i praw jednostki, cyberzagrożeń i ich zwalczaniu oraz zjawisku hackingu.

Foto: Sejm RP