Rozstrzygnięto Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

26.11.2019 14:52
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota postanowiła nagrodzić cztery prace w kategorii I (prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie) oraz trzy rozprawy doktorskie. Wyróżniona została jedna praca magisterska oraz dwie rozprawy doktorskie.

W kategorii I zwyciężyli:

  • Nagroda I stopnia - Pan Konrad Stalęga za pracę magisterską pt. „Praktyczne metody wykrywania podatności w kodzie źródłowym”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Jordana Kruka;
  • Nagroda II stopnia – Pani Elżbieta Burek za pracę inżynierską pt. „Budowa koprocesora kryptograficznego liczącego punkty na krzywej eliptycznej nad ciałem GF(2281) wykorzystującego bazy normalne”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Piotra Bory oraz Pan Aleksander Ćwikła za pracę inżynierską pt. „Psychologiczne metody ataków na systemy informatyczne – analiza technik oraz metody przeciwdziałania”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Jerzego R. Jaworowskiego;
  • Nagroda III stopnia - Pani Agnieszka Słota-Bohosiewicz za pracę magisterską pt. „Wpływ operatora telekomunikacyjnego na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Józefa Janczaka.

W kategorii II zwyciężyli:

  • Nagroda I stopnia - Pan Damian Jankowski za rozprawę doktorską pt. „Wykorzystanie technik eksploracji danych do wykrywania działań nieuprawnionych w sieciach sterowanych programowo”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Marka Amanowicza oraz dr. inż. Jacka Jarmakiewicza;
  • Nagroda II stopnia - Pan Paweł Olber za rozprawę doktorską pt. „Prawno-techniczne aspekty zabezpieczenia i pozyskiwania dowodów elektronicznychz chmur obliczeniowych”,napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Gruzy;
  • Nagroda III stopnia - Pan Przemysław Roguski za rozprawę doktorską „Cyberoperacje w świetle prawa międzynarodowego”,napisaną pod kierunkiem dr hab. Brygidy Kuźniak, prof. UJ. 

Wyróżnienia zostały przyznane Panu Krzysztofowi Zaborkowi za pracę magisterską „Cyberbezpieczeństwo wobec ataków socjotechnicznych (na wybranych przykładach), napisaną pod kierunkiem dr. hab. Janusza Świniarskiego, prof. WAT, Panu Jakubowi Sycie za rozprawę doktorską „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w bankach wielonarodowych w Polsce”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka oraz Panu Michałowi Wrońskiemu za rozprawę doktorską „Zastosowanie ciał rozszerzonych i specjalnych postaci krzywych eliptycznych w celu przyspieszenia obliczania krotności punktu na krzywej eliptycznej”,napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Paszkiewicza.

Wręczenie nagród laureatom planowane jest podczas oficjalnej uroczystości w dniu 12 grudnia 2019 r. w siedzibie resortu obrony narodowej.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uchwała Kapituły Konkursu dostępna jest na stronie: (link)