Cyber.mil.pl na międzynarodowej konferencji Women in Tech Summit.

14.11.2019 07:53
Sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda uczestniczyli w dniu 13.11. br. w konferencji Women in Tech Summit w Warszawie.

Tomasz Zdzikot  tak mówił  m. in o programie  Cyber.mil.pl  podczas panelu „Cybersecurity- wyzwania dla edukacji i nauki. Budowa kompetencji na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego państwa.":

"Dla MON niezwykle ważna jest współpraca z uczelniami wyższymi wojskowymi i cywilnymi, dlatego też uruchomiliśmy studia podyplomowe i programy MBA z zakresu cyberbezpieczeństwa, powstały nowe kierunki na uczelniach oraz komponent cyber w ramach programu Legia Akademicka  działalność rozpoczęła też szkoła podoficerska SONDA w Zegrzu.
Obok edukacji ogromne znaczenie mają prowadzone badania naukowe, na które obecnie przeznaczamy 2,5 proc. budżetu, czyli ok. miliarda złotych. Cyberbezpieczeństwo i kryptologiia mają stałe miejsce na liście priorytetów MON.

Program resortu obrony narodowej CYBER.MIL.PL ma za zadanie konsolidację zasobów, ich rozbudowę, rozbudzenie i aktywację potencjału.

Drektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda: "Zmieniamy oblicze resortu. Walczymy z obrazem armii, która opiera się tylko na czołgach i poligonach. Dziś dysponujemy armią na miarę XXI w., korzystamy z najnowszych technologii. Armia może zaproponować do nich dostęp, tym którzy chcą dla nas pracować.

Ludzie, którzy tu pracują mają nieograniczone możliwości rozwoju. Wojsko nie różni się w tym niczym od firm komercyjnych, a wręcz pozytywnie na ich tle wyróżnia. Inwestujemy w rozwój pracowników, wspieramy finansowo ich edukację na każdym kolejnym etapie. Uważa się, że człowiek jest najsłabszym ogniwem, więc staramy się je wzmacniać przez ciągłą edukację i rozwój."