Polska gospodarzem CCF w 2021 roku

26.09.2019 14:55
Rośnie pozycja Polski na arenie międzynarodowej! Nasz kraj w 2021 r. będzie miał zaszczyt gościć i przewodniczyć Cyber Commanders Forum (CCF) – międzynarodowej konferencji dowódców/szefów instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obszarze cyberprzestrzeni w Siłach Zbrojnych poszczególnych państw.

Ustalenia co do polskiego przewodnictwa zapadły podczas odbywającego się w dniach 23-25 września br. 9. CCF w Niemczech, na którym stronę polską reprezentował Dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa  - gen. bryg. Karol MOLENDA.

CCF zostało założone w 2015 r. z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni państw poprzez coroczne spotkania przedstawicieli instytucji ze struktur wojskowych odpowiedzialnych za zagadnienia cyberbezpieczeństwa.

Wśród podmiotów, które przystąpiły do Forum znajdują się m.in. państwa NATO, Katar, Jordania, Oman, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej, Centrum Doskonalenia Cyberobrony w Tallinnie czy Europejskiego Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. Georga Marshalla.

Celem konferencji jest zacieśnianie współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i podnoszenie zdolności w o tym obszarze.

Spotkania CCF mają także za zadanie pogłębienie współpracy między poszczególnymi państwami, przede wszystkim poprzez wymianę doświadczeń oraz informacji o bieżących wydarzeniach w obszarze cyberbezpieczeństwa państw.