Rozwijamy obronę cyberprzestrzeni

11.09.2019 12:31
W czwartek, 12 września o godz. 12.30 w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej poinformuje o kolejnym etapie tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz powstającej Szkole Podoficerskiej Wojsk Obrony Terytorialnej – SONDA.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, numer rejestracyjny wozu transmisyjnego przyjmuje rzecznik prasowy CSŁiI kpt. Krzysztof Baran, tel. 722 380 054,  do 11 września br. do godziny 19.00, e-mail: cslii.rzecznik@ron.mil.pl

12.30 – 12.50 (sala kina CSŁiI):

Część oficjalna. Planujemy wystąpienie szefa MON 

13.00 – 13.15 (przed budynkiem Wydziału Dydaktycznego):

odsłonięcie pomnika poświęconego 100-leciu szkolenia kadr łączności oraz wręczenie odznaczeń resortowych.

Instalacja wozów transmisyjnych oraz wejście przedstawicieli mediów do Centrum na uroczystości z udziałem szefa MON w godz. 11.00- 12.00 przez Biuro Przepustek (ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze). 

Informacji nt. wydarzenia udziela oficer prasowy CSŁiI kapitan Krzysztof Baran tel. 722 380 054. Szczegółowych informacji nt. udziału Ministra Obrony Narodowej udziela płk Jacek Popławski, Centrum Operacyjne MON, tel. 727-041-479, 261 840 230

***

Od marca 2018 r.  na polecenie Mariusza Błaszczaka szefa MON, powołany w ministerstwie zespół analizował zadania  realizowane  przez  różne  instytucje resortu  obrony  narodowej  związane z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Centrum jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadającą za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii i cyberbezpieczeństwa. 

***

W tym roku mija 100 lat szkolenia kadr łączności w Zegrzu. 13 września 1919 roku sformowano w Zegrzu Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności, a miejscowość stała się centralnym miejscem szkolenia łącznościowców. W zegrzyńskim Centrum szkolą się żołnierze łącznościowcy oraz informatycy Wojska Polskiego, a w ostatnim czasie także specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

żródło ; https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/rozwijamy-obrone-cyberprzestrzeni