Silni w Sojuszach. Polska i NATO zacieśniają współpracę w cyberprzestrzeni

05.07.2019 10:46
Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot oraz Antonio Missiroli, Asystent Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Zagrożeń Bezpieczeństwa podpisali wczoraj pierwszą umowę międzynarodową pomiędzy Polską i NATO dotyczącą współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

- Podpisana umowa tworzy ramy prawne do ściślejszej współpracy, powstaną także całodobowe punkty kontaktowe. Porozumienie tworzy również podstawy prawne do wspólnego reagowania na incydenty. Będziemy mogli liczyć na wsparcie sojuszników, sami będziemy też go udzielali. Nasze kompetencje do sprawnej cyberobrony rosną wraz z realizacją programu Cyber.mil.pl. - powiedział Tomasz Zdzikot po podpisaniu porozumienia.

Dzięki umowie nawiązana zostanie stała współpraca pomiędzy Polską  i NATO w obszarze cyberobrony. Utworzone zostaną całodobowe punkty kontaktowe, które będą odpowiedzialne za prowadzenie bieżącej współpracy w kwestiach dotyczących zarówno polityki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jak i technicznych aspektów zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

- Podpisaliśmy porozumienie z NATO, tworzące ramy prawne do reakcji Sojuszu w razie cyberataku na Polskę. Rozwijamy zdolności Wojska we wszystkich domenach operacyjnych. Proces formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozwija się zgodnie z planem - odniósł się do podpisanej umowy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. 

Zawarte porozumienie stanowi także podstawę prawną do ewentualnego wykorzystania przez Sojusz Zespołów Szybkiego Reagowania (ang. Rapid Reaction Teams) w razie wystąpienia zagrożenia w cyberprzestrzeni. Dokument określa obszary współpracy, w których Sojusz może udzielić Polsce wsparcia. Dzięki zawartej umowie, Polska będzie współuczestniczyła w rozwijaniu systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz będzie mogła liczyć na doradztwo ekspertów NATO i współpracę z przemysłem zbrojeniowym w tym zakresie.

To już kolejna umowa zawarta przez polski rząd, która wzmocni potencjał Sił Zbrojnych RP w cyberprzestrzeni. 26 czerwca br. w Warszawie, gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i gen. bryg. Maria A. Biank, dyrektor Połączonego Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni podpisali porozumienie o współpracy w piątej domenie operacyjnej.

- Do zagrożeń w cyberprzestrzeni musimy być przygotowani, dlatego tworzymy program cyber.mil.pl. Program związany jest z budową Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, komponentu cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale także z rozwojem programów edukacyjnych i dydaktycznych - zaznaczył wiceminister Zdzikot. 

Sekretarz Stanu w MON poinformował także, że pełnomocnik ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, gen. Karol Molenda, kilka dni temu przedstawił koncepcje formowania nowych wojsk, a w tej chwili dokument podlega analizie.