Cyberbezpieczeństwo wymaga szerokiej współpracy

05.06.2019 13:55
- Bardzo poważnie traktujemy rozwój zdolności w obszarze cyber i krypto. W ramach planów badań naukowych te obszary zostały wyodrębnione i potraktowane w sposób priorytetowy. Podobnie zresztą, jak w zatwierdzonym przez ministra Mariusza Błaszczaka planie modernizacji technicznej do 2026 r. Tam także obszar związany ze zdolnościami w obszarze cyber został podniesiony do rangi jednego z priorytetowych programów - powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON podczas Exatel Security Days.

W środę wiceminister uczestniczył w Exatel Security Days, poświęconym tematyce cyberbezpieczeństwa. W konferencji brał udział także gen. bryg. Karol Molenda dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz płk Przemysław Przybylak, Komendant Centrum Operacji Cybernetycznych, który omawiał „Operacje militarne w cyberprzestrzeni, czyli jak wojsko realizuje zadania w nowej domenie operacyjnej – wszystko, co można Wam powiedzieć”.

Wiceminister Zdzikot poinformował o działaniach podejmowanych przez resort dla zwiększenia zdolności Wojska Polskiego w ceyberprzestrzeni. Przedstawił stale rozwijaną ofertę edukacyjną. - Wykorzystujemy do tego celu podlegające Ministrowi Obrony Narodowej wyższe uczelnie, wojskowe akademie. To są centra kompetencyjne, w których kształcimy i chcemy kształcić zarówno kandydatów na oficerów, jak i osoby cywilne. W sposób znaczący zwiększyliśmy limity przyjęć na studia wojskowe i będziemy je zwiększać dalej – mówił wiceminister. Przypomniał także o otwartym Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym, w którym naukę 1 września br. rozpocznie 50 osób a także o trwającym projekcie Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa, w tym roku adresowanym do prawników.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu wiceminister T.Zdzikot, cyberbezpieczeństwo wymaga współpracy międzyinstytucjonalnej, międzysektorowej. Wymaga też zaangażowania zarówno pojedynczych użytkowników końcowych, jak i instytucji. - Jednym z filarów cyberbezpieczeństwa w Polsce jest Ministerstwo Obrony Narodowej w sensie prawnym - jednym z tych filarów oprócz ABW i NASK. To są trzy instytucje odpowiadające w Polsce za prowadzenie narodowych zespołów CERT, ale cyberbezpieczeństwo jest zadaniem wszystkich – podkreślał wiceszef MON.

Exatel Security Days gromadzi praktyków cyberbezpieczeństwa, menedżerów IT, przedstawicieli biznesu i sektora publicznego. Celem konferencji jest dzielenie się doświadczeniami oraz przełamywanie barier między użytkownikami i twórcami narzędzi cyber.