Wizyta amerykańskiej delegacji w NCBC

24.05.2019 11:12
Relacje polsko-amerykańskie w obszarze cyberprzestrzeni są sukcesywnie wzmacniane. W dniu 21 maja br. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gościło delegację amerykańską z Dowództwa Sił Zbrojnych USA w Europie (USEUCOM) oraz przedstawiciela Ambasady USA w Warszawie.

Podczas części uzgodnieniowej spotkania rozmawiano na temat organizacji w Polsce w czerwcu br. specjalistycznego seminarium i ćwiczeń w ramach Baltic Ghost, jak również omówiono pozostałe polsko-amerykańskie przedsięwzięcia planowane w bieżącym roku.

Równolegle do części organizacyjnej odbyło się spotkanie techniczne, podczas którego eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa mieli okazję do wymiany doświadczeń i rozmów specjalistycznych.

Spotkanie z delegacją amerykańską rozpoczął Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda wraz z zastępcą dyrektora NCBC – Adamem Piotrowskim.