IV Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa

06.05.2019 08:17
IV Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa jest projektem realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Sztuki Wojennej oraz Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Główną osią tematyczną tegorocznej edycji będą zagadnienia ze styku prawa i cyberbezpieczeństwa.

Podczas 3-dniowego uczestnicy będą uczestniczyć w pokazach ataków cybernetycznych, warsztatach Open Source Intelligence i panelach o cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych czy obowiązkach i odpowiedzialności prawnej wynikającej z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zajęcia będą prowadzone przez żołnierzy zajmujących się cyberobroną, wykładowców uczelni wojskowych, prokuraturę i praktyków z sektora prywatnego.

 

PROCES REKRUTACJI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

Szkolenie odbędzie się w dn. 03.06.2019-05.06.2019 w Juracie. Koszt szkolenia to 550 zł.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail: t.sobczynski@amw.gdynia.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Instytucję delegującą (opcjonalnie).

Agenda warsztatów IV Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa

Termin: od 3 czerwca (poniedziałek) do 5 czerwca (środa) 2019 r.

Miejsce: Ośrodek AMW Rewita Jurata na Helu

Przewidywane godziny trwania warsztatów: od godz. 10.00 do godz. 16.00

Tematyka warsztatów Dzień 1:

 • Pokazy metod ataków i obrony oraz oprogramowania
 • Zadania dostawców cyfrowych i operatorów usług kluczowych
 • Prawna odpowiedzialność podmiotów publicznych za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Dzień 2:

 • Warsztaty OSINT
 • Odpowiedzialność za treści cyfrowe podmiotów świadczących usługi drogą  elektroniczną
 • Wybrane formy cyberprzestępczości w systemie prawa krajowego
 • Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni
 • Decyzja administracyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Kryminologiczne aspekty cyberprzestrzeni
 • Błędy przy zabezpieczaniu materiału dowodowego

Dzień 3:

 • Warsztaty / Gra decyzyjna (FBC)

Planowani prelegenci:

 • Specjaliści z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
 • Praktycy w zakresie stosowania prawa w obszarze odpowiedzialności podmiotów publicznych za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • Specjaliści z zakresu zwalczania cyberprzestępczości,
 • Wykładowcy uczelni wojskowych, specjaliści w dziedzinie zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa.