Kolejny element programu Cyber.mil.pl - edukacyjna oferta MON dla młodych informatyków

30.04.2019 17:45
- Zależy nam na tym, żeby absolwenci Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego trafili do Wojskowej Akademii Technicznej, a następnie do wojsk obrony cyberprzestrzeni. Zależy nam na tym, żeby powstał system edukacyjny, który będzie przygotowywał najlepszych z najlepszych. System, który zagwarantuje bezpieczeństwo naszemu krajowi. To system, który tworzymy wspólnie. Jestem przekonany, że osiągniemy sukces – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Wojsko

30 kwietnia szef MON spotkał się z kadrą dydaktyczną WAT oraz osobami odpowiedzialnymi za proces tworzenia Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. W spotkaniu uczestniczył m.in. Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON oraz gen. bryg. Karol Molenda, pełnomocnik ds. utworzenia wojsk cyberprzestrzeni. 

Utworzenie liceum informatycznego wpisuje się w realizację programu Ministerstwa Obrony Narodowej cyber.mil.pl. Nowe liceum daje ogromne możliwość korzystania z niedostępnej nigdzie indziej infrastruktury informatycznej oraz stwarza możliwości do podjęcia najlepszych, technicznych studiów i w dalszej perspektywie dołączenia do wojsk obrony cyberprzestrzeni. 

- Dysponujemy już specjalistami wysokiej klasy, którzy odnoszą także sukcesy w konkurencjach międzynarodowych. Ostatnio właśnie w ramach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, odbyły się zawody dotyczące programowania i w tych zawodach polscy informatycy związani z Wojskiem Polskim odnieśli zwycięstwo. To świadczy o tym, że dysponujemy świetną kadrą, ale zależy nam na tym, żeby wojska obrony cyberprzestrzeni były liczniejsze. W związku z tym dziś rozpoczynamy tworzenie fundamentów rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni poprzez stworzenie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego – podkreślał szef MON. 

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne rozpocznie swoją działalność 1 września. Utworzone zostaną dwie klasy, każda dla 25 uczniów. Liceum jest integralnie związane z Wojskową Akademią Techniczną. 

Szef MON poinformował, że w liceum będzie rozszerzony program z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne oraz język angielski. 

Podczas spotkania Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wręczył Ewie Kacprzyk decyzję o powołaniu na stanowisko dyrektora Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. 

Utworzone liceum gwarantuje swoim uczniom bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz opiekę medyczną.  Każdy z uczniów będzie mógł także brać udział w zajęciach fakultatywnych i dodatkowych realizowanych przez doświadczoną kadrę akademicką WAT. Licealiści będą mogli korzystać też z obiektów sportowych oraz laboratoriów akademickich WAT-u. 

Więcej informacji na temat liceum oraz zasad rekrutacji na stronie internetowej szkoły: https://lowat.wp.mil.pl/ lub pod numerem telefonów 261839511 lub 261839294