Polsko – amerykańska współpraca na rzecz wzmacniania obszaru cyber

25.04.2019 19:24
Możliwości rozwoju współpracy dwustronnej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa były głównym tematem spotkania Tomasza Zdzikota, sekretarza stanu w MON z Mikiem Quigleyem, członkiem Izby Reprezentantów USA. W spotkaniu uczestniczył także generał brygady Karol Molenda, pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

W trakcie rozmowy wiceminister Tomasz Zdzikot podziękował stronie amerykańskiej za dotychczasowe wsparcie USA w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, jako przykład podając udział przedstawicieli sił zbrojnych USA w polskim zespole na ćwiczeniu Locked Shields 2019, największych i najbardziej zaawansowanych techniczne międzynarodowych ćwiczeniach obrony teleinformatycznej na świecie.

Wiceminister Zdzikot podkreślił, że praktyczne szkolenie oraz możliwość korzystania z doświadczeń i dobrych praktyk partnera amerykańskiego przyczynia się do podnoszenia zdolności militarnych Sił Zbrojnych RP w domenie cyber.

Ponadto, wiceminister Zdzikot przybliżył kongresmenowi założenia programu resortu obrony narodowej CYBER.MIL.PL, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Przedstawił także organizację systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce. 

Kongresman Quigley wskazał na zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni i podkreślił, że strona amerykańska jest gotowa nadal aktywnie wspierać Polskę oraz innych sojuszników w regionie, żeby skutecznie i wspólnie przeciwdziałać pojawiającym się zagrożeniom.  

Podczas spotkania omówiona została także kwestia rozwiązań, które są wykorzystywane przez  siły zbrojne obu państw, aby pozyskać do współpracy najlepszych ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

****

Mike Quigley został wybrany do Kongresu USA, jako reprezentant Stanu Illinois w kwietniu 2009 roku. Jest członkiem Komisji Izby Reprezentantów do Spraw Wywiadu (HPSCI), NSA (Narodowej Agencji Bezpieczeństwa), Podkomisji Cyberbezpieczeństwa, jak również Podkomisji Izby Reprezentantów do spraw Terroryzmu i Potencjalnych Zagrożeń.