Wymiana doświadczeń w ramach programu "Cybersecurity+"

09.04.2019 18:46
- Możliwość skorzystania w ramach programu "Cybersecurity+" z międzynarodowych doświadczeń z zakresu reakcji na incydenty cyberbezpieczeństwa realizowane przez IBM poprzez europejski ośrodek IBM we Wrocławiu w sposób wymierny wpłynie na bezpieczeństwo naszego państwa. Dziękuje za zaproszenie resortu obrony narodowej do uczestnictwa w projekcie - powiedział Adam Piotrowski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC).

9 kwietnia zastępca dyrektora NCBC wziął udział w odbywającej się we Wrocławiu inauguracji programu  "Cybersecurity+", reprezentując Tomasza Zdzikota, sekretarza stanu w MON.

Zastępca dyrektora NCBC zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że poruszane podczas konferencji zagadnienia wpisują się w aktualnie realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej przedsięwzięcia związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dyrektor Piotrowski przypomniał o takich działaniach jak:

- utworzenie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, którego priorytetowym zadaniem jest opracowanie koncepcji stworzenia wojsk ochrony cyberprzestrzeni;

- uruchomienie od września Wojskowego Liceum Informatycznego przy Wojskowej Akademii Technicznej, którego uczniowie w przyszłości będą mogli stanowić kadrę ekspercką z zakresu cyberbezpieczeństwa;

- utworzenie w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej Zespołu Działań Cybernetycznych;

- realizację programu Legii Akademickiej;

Jednym z niezwykle ważnych założeń programu "Cybersecurity+"  jest współpraca ze środowiskiem polskich weteranów oraz środowiskiem akademickim. IBM nawiązało współpracę z Akademią Wojsk Lądowych w zakresie edukacji umożliwiając podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT wykładowcom AWL. Umożliwiło także udział uczelni w programach edukacyjnych IBM University Programs oraz dało dostęp do platform online z technologiami IBM.