Polscy cybereksperci na ćwiczeniach NATO Locked Shields 2019

08.04.2019 13:34
W najbliższy wtorek, 9 kwietnia br. rozpoczynają się największe i najbardziej zaawansowane technicznie ćwiczenia obrony teleinformatycznej na świecie Locked Shields 2019 organizowane przez Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej NATO (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence CCDCOE) w stolicy Estonii.

Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie w praktyce zdolności do prowadzenia kolektywnej obrony w cyberprzestrzeni, weryfikacja procedur, koordynacja działań w chwili wystąpienia cyberataku o charakterze globalnym, nawiązanie relacji i zacieśnienie współpracy między siłami zbrojnymi Sojuszu oraz firmami i instytucjami z sektora prywatnego.

Poza centralnym miejscem ćwiczeń jakim będzie Tallinn na terenie państw sojuszniczych NATO w ćwiczeniu udział wezmą zespoły łączone i narodowe. Po raz pierwszy w tym roku do ponad stu osobowego zespołu wojskowym i cywilnych ekspertów z Polski dołączy grupa żołnierzy armii amerykańskiej, która wesprze narodową drużynę w jednym z obszarów cyberbezpieczeństwa. Pracę międzynarodowego zespołu koordynować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Polski zespół, który ćwiczyć będzie w Warszawie tworzyć będą żołnierze i funkcjonariusze Wojska Polskiego, eksperci z CSIRT-ów (MON, NASK, GOV) oraz osoby, które odpowiadają za ochronę infrastruktury krytycznej w Polsce z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Centrum Operacji Cybernetycznych czy Centrum Projektów Informatycznych. Na ćwiczeniu obecni będą również m. in. przedstawiciele z sektora energetycznego, finansowego, telekomunikacyjnego, a także specjaliści z wybranych ministerstw czy uczelni wyższych.

Każdego roku scenariusze ćwiczeń inspirowane są aktualnymi problemami występującymi w cyberprzestrzeni, a zadaniem uczestników Locked Shelds jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci, usług, czy infrastruktury w symulowanych konfliktach. 

W tym roku zadaniem uczestników będzie obrona fikcyjnej wyspy Berylii, która przygotowuje się do wyborów, a celem ataków będzie m.in. system energetyczny i wodociągowy, okręty marynarki wojennej, czy sieć społecznościowa poddana procesom manipulacji, w tym dezinformacji.

Ćwiczenia Locked Shields 19 zakończą się 12 kwietnia wstępnym podsumowaniem i przedstawieniem wyników.

***

Na szczycie w Warszawie w lipcu 2016 r. NATO uznało cyberprzestrzeń za sferę działań operacyjnych, obok lądu, przestrzeni powietrznej i morza. Rozbudowa potencjału w obszarze cyberprzestrzeni znalazła się także w planie modernizacji technicznej sił zbrojnych i stanowi jeden z priorytetów resortu obrony narodowej m. in. poprzez realizowany program cyber.mil.pl.

W marcu w ramach konsolidacji, na bazie Narodowego Centrum Kryptologii, powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na czele, którego stanął generał brygady Karol Molenda będący jednocześnie pełnomocnikiem MON do spraw tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Zgodnie z założeniami programu cyber.mil.pl m. in. łączone są instytucje wojskowe, tak aby w jednym miejscu skupić ekspertów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (zabezpieczenia teleinformatyczne i kryptologiczne oraz zakup sprzętu i utrzymanie sieci oraz systemów).