Wspólne działania na rzecz cyberbezpieczeństwa

27.03.2019 08:13
Rozszerzenie współpracy wojskowej przy realizacji projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa, takich m. in. jak Cyber.mil.pl oraz wymiana dobrych praktyk były głównymi tematami spotkania wiceministra Tomasza Zdzikota z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Estonii E. Kodarem.

Ministrowie omawiali także kwestie związane z bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO, w kontekście cyberobrony. Jak podkreślono podczas rozmów, ważne jest, aby w celu przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym opracowana została długoterminowa strategia odstraszania, nie tylko dla Polski czy Estonii, ale dla wszystkich państw regionu i całego NATO. Tylko wspólnie przyjęte i zaakceptowane rozwiązania problemów w obszarze cyber oraz wykorzystywanie zdolności ofensywnych do obrony kolektywnej mogą wzmocnić skuteczność dotychczasowej cyberobrony.

Podczas spotkania poruszono także temat kolejnej edycji największego międzynarodowego ćwiczenia Locked Shields, którego organizatorem jest Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO.  Celem ćwiczenia jest m.in. utrzymanie bezpieczeństwa sieci oraz opracowywanie skutecznych rozwiązań na wykryte incydenty.  

Podczas wizyty w Tallinie, wiceszef MON wziął także udział w seminarium, które zorganizowane zostało przez Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). Jego głównymi tematami było budowanie bezpiecznej cyberprzestrzeni, adekwatne reagowanie na zmieniające się zagrożenia, a także strategia bezpieczeństwa cybernetycznego państw NATO.

Podczas seminarium  dyskutowano również o prawnych aspektach dotyczących funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Omówiono dokumenty i wytyczne prawa międzynarodowego, które mają zastosowanie podczas prowadzenia operacji cybernetycznych.

***

Centrum Doskonalenia Cyberobrony (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)  zostało utworzone 14 maja 2008 r. Posiada status Międzynarodowej Organizacji Wojskowej. Misją jest zwiększenie zdolności, współpracy i wymiana informacji między NATO, jego państwami członkowskimi i partnerami w dziedzinie cyberobrony dzięki prowadzonym badaniom, a także wymiana doświadczeń. Centrum prowadzi m. in. analizę strategiczną trendów w zakresie cyberobrony oraz odpowiada za szkolenie kadr sił zbrojnych państw sojuszu w obszarze cyberobrony.