Informatycy Sojuszu spotkają się na TIDE Sprint 2019

22.03.2019 11:25
Najlepsi w NATO informatycy i zwycięzcy konkursu TIDE Hackathon 2019, który odbył się w Warszawie spotkają się na konferencji TIDE Sprint 2019 organizowanej w Chorwacji.

Polskie zespoły, reprezentujące Inspektorat Informatyki podległy Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskową Akademię Techniczną w dniach 25-29 marca br. w Splicie spotkają się, aby rozwijać swoje rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa w gronie najlepszych informatyków m. in. z Sojuszu Północnoatlanyckiego.

Konferencje TIDE Sprint (Transforming towards, Information, Decision & Execution superiority) organizowane przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT - Allied Command Transformation) skupiają przedstawicieli instytucji i dowództw NATO, państw członkowskich i partnerskich Sojuszu, a także wielu instytucji naukowych związanych z obszarem systemów teleinformatycznych.

Celem cyklicznego spotkania, w którym polskie zespoły są liderami, jest omówienie, wspólne analizowanie i wypracowanie głównych trendów w obszarze cyberbezpieczeństwa, systemów teleinformatycznych i nowych technologii. Uczestnicy konferencji wymienią m. in. doświadczenia z zakresu standardów IT i bezpieczeństwa w ramach koncepcji ulepszania rozwiązań stosowanych dotychczas przez państwa członkowskie NATO.

Polskie zespoły oraz drużyna holenderska (zwycięzcy konkursu TIDE Hackathon 2019) w czasie konferencji TIDE Sprint 2019 będą dalej ulepszać swoje rozwiązania zainicjowane podczas tegorocznej edycji TIDE Hackathon. Następnie prace zespołów zostaną ocenione przez kierownictwo i uczestników konferencji w Chorwacji.

Zwycięska drużyna TIDE Sprint 2019 zaprezentuje swoje rozwiązania podczas międzynarodowego ćwiczenia NATO pk. CWIX 2019 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise). Wspomniane ćwiczenie, w którym udział wezmą przedstawiciele 34 państw NATO i Unii Europejskiej odbędzie się w czerwcu br. w Polsce na terenie Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC - Joint Force Training Centre NATO).

Podczas trzytygodniowego ćwiczenia wojskowi i cywilni specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa i systemów teleinformatycznych skupią się na obszarach dotyczących badania nowych technologii oraz testowaniu i weryfikacji rozwiązań zapewniających interoperacyjność systemów teleinformatycznych NATO.

***

W marcu br. zespoły ArchiTechs, DataScienceCadets reprezentujące Wojskową Akademię Techniczną i Inspektorat Informatyki MON zostały zwycięzcami TIDE Hackathon 2019. Tegoroczna edycja konkursu najlepszych informatyków z NATO i krajów współpracujących dotyczyła trzech kategorii: modelowania (ang. modeling challenge), programowania  (ang. coding challange) oraz wizualizacji (ang. visualisation challenge). Po raz kolejny czołowe miejsca w konkursie zajęły polskie wojskowe zespoły.