Robimy wszystko, aby Polska była bezpieczna w cyberprzestrzeni

20.03.2019 14:15
- Trzy filary bezpieczeństwa to budowanie zdolności, pokazywanie, że je posiadamy oraz umiejętność ich wykorzystania. Robimy wszystko, aby zwiększać możliwości Polski do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni - powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON podczas konferencji dotyczącej cyberbezpieczeństwa w Waszyngtonie.

19 marca wiceminister wziął udział w konferencji CYBERSEC w Waszyngtonie, w panelu poświęconym zagrożeniom w obszarze cyber i budowie zdolności odstraszania przez państwa regionu Trójmorza. Wiceminister Tomasz Zdzikot podczas debaty mówił m. in. o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Polska, jako wiarygodny sojusznik, odpowiedzialnie podchodzi do wypełniania swoich zobowiązań. Cyberprzestrzeń została uznana przez NATO za taką samą domenę działań militarnych jak ziemia, powietrze czy morze. Jest jedyną domeną, która nie ma granic i jedyną, w której identyfikacja potencjalnego agresora wcale nie jest rzeczą oczywistą. Stąd m.in. konieczna jest współpraca w tym obszarze państw w ramach NATO, UE czy właśnie inicjatywy Trójmorza.

Jednym z wyzwań przed jakimi stoi Wojsko Polskie, jak podkreślał podczas dyskusji wiceminister Zdzikot, jest budowanie odpowiednich zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze cyberbezpieczeństwa.

- W lutym zaprezentowaliśmy wielowymiarowy program wzmacniający nasze zdolności w cyberprzestrzeni pod nazwą „Cyber.mil.pl”. Dążymy do konsolidacji instytucji zajmujących się obszarem cyberbezpieczeństwa w resorcie obrony narodowej oraz wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną, tak aby przyciągnąć do służby młodych i zdolnych ludzi - powiedział Tomasz Zdzikot.
 
Wiceminister Zdzikot podczas debaty przedstawił działania jakie prowadzi Wojsko Polskie, aby z jednej strony sprostać wyzwaniom w obszarze cyber, z drugiej zaangażować do współpracy najlepszych specjalistów.

W resorcie obrony narodowej cały czas prowadzone są działania mające na celu stworzenie odpowiednich narzędzi i struktur.

-Podczas ćwiczeń „Anakonda” od 2016 prowadzone są działania w obszarze cyber w pełnym spektrum. Mamy najlepszych ekspertów IT na świecie i udowadniamy to każdego roku. Polscy cyberspecjaliści trzy razy z rzędu wygrywali hackathony organizowane przez NATO, a ostatnio byliśmy gospodarzem TIDE Hackathonu - podkreślił wiceszef MON Tomasz Zdzikot.

W lutym br. powołany został pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Konsolidowane są instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczenstwo, zwiększana jest oferta edukacyjna dla osób zainteresowanych pracą w tym obszarze. Łączone są instytucje wojskowe, tak aby w jednym miejscu skupić ekspertów odpowiedzialnych za zabezpieczenia teleinformatyczne i kryptologiczne oraz zakup sprzętu i utrzymanie sieci oraz systemów.

***

Konferencja w Waszyngtonie była okazją do wymiany doświadczeń na temat zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz konieczności konsolidacji wysiłków na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom. W dyskusji uczestniczyli m. in. przedstawiciele instytucji rządowych, środowisk akademickich, liderzy organizacji pozarządowych. CYBERSEC jest miejscem debaty eksperckiej na temat postępów w polityce publicznej i wymiany najlepszych praktyk między USA, UE i rządami z Europy Środkowo-Wschodniej. CYBERSEC DC jest platformą wymiany doświadczeń, ustanawiania i wspierania strategicznych relacji z kluczowymi partnerami odpowiedzialnymi za cyberprzestrzeń i rozwijanie transatlantyckiej społeczności cyberbezpieczeństwa.