Współpraca polsko-amerykańska zwiększy potencjał wojskowych uczelni

20.03.2019 15:29
Wspólna realizacja programów mających na celu rozwój i wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i amerykańskimi uczelniami wojskowymi była głównym tematem rozmowy wiceministra Tomasza Zdzikota z Arnoldem Chaconem, wiceprezydentem National Defense University.

Podczas spotkania, które odbyło się w Waszyngtonie, obie strony zobowiązały się do rozpoczęcia prac nad umową o współpracy, która określi dalsze kierunki realizacji wspólnych inicjatyw pomiędzy polskimi uczelniami wojskowymi, w szczególności Akademią Sztuki Wojennej a National Defense University.

Do obszarów, które będą wspólnie realizowane zaliczają się m. in. cyberbezpieczeństwo, wspólne badania, rozwój zdolności uczelni i wymiana dobrych praktyk. Wiceszef MON zaznaczył, że rozwój szkolnictwa wojskowego jest jednym z priorytetów resortu. Podkreślił, że w ramach zainaugurowanego w lutym programu „Cyber.mil.pl” powstało szereg inicjatyw wzbogacających ofertę edukacyjną. Zwiększono m. in. limit miejsc na studia z obszaru cyberbezpieczeństwa, uruchomiono studia MBA dotyczące tej dziedziny, a także powstaje Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne przy WAT.

***

National Defence University kształci przyszłych liderów, w tym dowódców wojskowych, którzy będą zajmować się kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego w coraz bardziej dynamicznym i złożonym środowisku. Szkoła prowadzi kursy dla wojskowych, którzy w przyszłości będą musieli sprostać nowym wyzwaniom, takim m. in. jak zagrożenia w cyberprzestrzeni. Posiada bardzo bogatą ofertę programową oraz wykorzystuje wiele nowoczesnych metod kształcenia. Współpracuje z wieloma naukowcami z wielu międzynarodowych instytucji.