Pełnomocnik MON do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni mianowany na pierwszy stopień generalski

13.03.2019 13:54
Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował dziś pięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwsze stopnie generalskie i admiralski. W gronie oficerów, którzy zostali awansowani, znalazł się także płk Karol Molenda, pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, który otrzymał awans do stopnia generała brygady.

Generał bryg. Karol Molenda jest ekspertem z dziedziny cyberbezpieczeństwa, specjalizującym się w reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej (GCFE), bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz poszukiwaniu ukierunkowanych zagrożeń na systemy teleinformatyczne (APT).

W lutym br. generał Molenda został pełnomocnikiem MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. – To człowiek, któremu postawiłem konkretne zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom w cyberprzestrzeni – podkreślił wówczas minister Mariusz Błaszczak.

Mówiąc o konieczności budowy nowych zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze cyberprzestrzeni szef MON przypomniał, że zadanie to zostało m.in. postawione podczas szczytu NATO w Warszawie, kiedy Sojusz Północnoatlantycki określił sferę cyber, jako domenę działań militarnych. – Żeby osiągnąć stan bezpieczeństwa, musimy być konsekwentni. Musimy podjąć działania zmierzające do tego celu. W ubiegłym roku powołałem zespół, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji wzmocnienia Sił Zbrojnych RP w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dziś czas na wdrażanie wniosków. Dziś jest czas na wdrażanie cyber planów – mówił wówczas szef MON podczas inauguracji programu resortu „Cyber.mil.pl”.

Pełnomocnik do końca czerwca br. przedstawi koncepcję tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni uwzględniającą ich charakter prawny, struktury i zasady działania, katalog wymaganych zdolności, zasady współdziałania z poszczególnymi rodzajami Sił Zbrojnych RP oraz harmonogram formowania i osiągania gotowości operacyjnej.

Dokonamy konsolidacji potencjału jednostek resortu obrony narodowej zaangażowanych na różnych szczeblach i w różny sposób w zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

***

Generał brygady Karol Molenda to także współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej w Polsce, a także innowacyjnego laboratorium analiz „Big Data” ruchu sieciowego na potrzeby ochrony systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Generał bryg. Karol Molenda od ponad 12 lat służył w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań nowatorskich z zakresu cyberbezpieczeństwa i najnowocześniejszych technologii. Wspiera projekty naukowo badawcze oraz aktywnie uczestniczy w ustanawianiu bilateralnych relacji z kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej. 5 lutego br. jako pułkownik został powołany na stanowisko pełnomocnika MON do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Wkrótce obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.