3 miliardy złotych na cyberbezpieczeństwo

28.02.2019 14:06
– W planie modernizacji technicznej kładziemy nacisk na zakup nowoczesnego sprzętu kryptograficznego i informatycznego dla wojsk obrony cyberprzestrzeni. Nakłady wyniosą 3 miliardy złotych – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas konferencji dotyczącej planów modernizacji Wojska Polskiego na najbliższe lata.

W czwartek w Dowództwie Generalnym RSZ Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej poinformował o założeniach Planu Modernizacji Technicznej do 2026 r., w którym znalazł się także obszar cyberbezpieczeństwa, a dokładnie program CYBER.MIL na który resort obrony przeznaczy w najbliższych latach 3 miliardy złotych. 

Podczas spotkania minister podkreślił, że Ministerstwo Obrony Narodowej stawia na zrównoważony rozwój wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Priorytetowe programy będą dotyczyć zarówno Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz obszaru cyberprzestrzeni.

W ramach programu operacyjnego z obszary cyberbezpieczeństwa resort  pozyska krajowe narzędzia i oprogramowanie, które pozwoli przeprowadzać skuteczne operacje w cyberprzestrzeni oraz wyposaży Siły Zbrojne RP w najnowocześniejsze, polskie technologie kryptograficzne.

Podczas szczytu w Warszawie w 2016 r. NATO potwierdziło, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony Sojuszu, a cyberprzestrzeń została uznana za kolejną domenę działań operacyjnych. Priorytetem dla krajów członkowskich NATO, jak i całego Sojuszu stało się rozwinięcie zdolności w zakresie obrony w cyberprzestrzeni. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało kompleksowy program rozbudowy i wzmocnienia potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przedstawione i przygotowywane przez MON projekty to nie rewolucja, lecz uporządkowana ewolucja ukierunkowana na konsolidację i lepsze wykorzystanie istniejącego w MON i Siłach Zbrojnych RP potencjału oraz wszechstronne wzmocnienie zdolności do działania w cyberprzestrzeni.

W lutym 2019 r. minister Mariusz Błaszczak zainaugurował program resortu obrony pod nazwą  CYBER.MIL.PL, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Obejmuje dwa strategiczne obszary.  Po pierwsze kompleksowe wsparcie dla procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni, a po drugie zintegrowanie środowiska cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej.  Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowane zostaną Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo zostaną przekształcone w wojska obrony cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone nowo powołanemu Pełnomocnikowi ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Jednym z ważniejszych przykładów konsolidacji będzie m. in. powołanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki.