Polska gospodarzem TIDE Hackathon 2019

25.02.2019 14:30
– Bardzo się cieszę, że w Polsce możemy gościć kolejną edycję TIDE Hackatonu. To ważne, że wydarzenie na trwale wpisuje się w kalendarz przedsięwzięć NATO, także z udziałem naszego kraju. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zespoły z resortu obrony narodowej zajmują czołowe miejsca w tych konkursach – powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON podczas otwarcia TIDE Hackathon.

W poniedziałek, Tomasz Zdzikot, wiceminister MON oraz płk Karol Molenda, pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni uczestniczyli w otwarciu TIDE Hackathon 2019, który odbywa się 25.02-01.03.2019 r. w Warszawie. Organizatorem konkursu projektowo-programistycznego (TIDE Hackathon) jest Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji oraz Inspektorat Informatyki odpowiedzialny za obszar informatyzacji resortu obrony narodowej.

Przykładamy bardzo dużą wagę do rozwoju wszystkich filarów, na których opiera się nowoczesny świat. To jest świat, w którym techniki cyfrowe i komputerowe stały się częścią niemal wszystkich procesów, wszystkich domen operacyjnych, a sama cyberprzestrzeń została uznana za jedną z domen operacyjnych działań militarnych – mówił podczas spotkania wiceminister.

W lutym tego roku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej ogłosił program cyber.mil.pl. Program wzmocnienia naszych zdolności do działania w cyberprzestrzeni – podkreślił Tomasz Zdzikot.

CYBER.MIL.PL jest programem Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Obejmuje dwa strategiczne obszary.  Po pierwsze kompleksowe wsparcie dla procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni, a po drugie zintegrowanie środowiska cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej. Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowane zostaną Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo zostaną przekształcone w wojska obrony cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone nowo powołanemu Pełnomocnikowi ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

TIDE Hackaton organizowany jest od 2016 roku. Biorą w nim udział międzynarodowe zespoły projektantów i programistów z instytucji wojskowych, środowisk akademickich oraz firm komercyjnych. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: modelowania (ang. modeling challenge), programowania  (ang. coding challange) oraz połączenia tych dwóch obszarów.

W tegorocznej edycji TIDE Hackaton 2019 ideą przewodnią jest połączenie dwóch zagadnień: ochrona ludności cywilnej i data science. Trzy wyzwania (w poszczególnych kategoriach) przygotowane przez organizatorów zakładają wsparcie militarne organizacji cywilnych, w celu  scalenia wysiłków kilku zaangażowanych stron w proces rozminowywania Iraku.

– Chciałem podkreślić, że Hackathon jest pięknym przykładem tego, jak zmienia się oblicze polskiej armii, gdyż to nie tylko ludzie, nie tylko konwencjonalne środki walki, ale także nowe systemy rozpoznania, inteligentne systemy dowodzenia i kierowania. (…) Przyszłe wojska obrony cyberprzestrzeni są niezbędne, żebyśmy w pełnym zakresie zapewnili bezpieczeństwo w domenie cyberprzestrzeni – mówił z kolei płk Karol Molenda, pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Polskie sukcesy w poprzedniej edycji:

W 2018 r. zespół z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zajął pierwsze miejsce wykonując oprogramowanie dedykowane na platformę Android (smartphone). Zespół
z Centrum Projektów Informatycznych zajął drugie miejsce modelując i implementując prototyp oprogramowania (były to jedyne zespoły z Polski w konkursie).

Program Interoperability Continuum – zwycięzcy:

Zwycięskie rozwiązania, zostaną zaprezentowane i rozwinięte podczas Konferencji TIDE Sprint 2019 Spring i ćwiczeń Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX) 2019 (ćwiczenia odbywają się w Polsce). Wymienione działania tworzą program Interoperability Continuum, który  ukierunkowany jest na badanie nowych technologii, testowanie i weryfikację stosowanych rozwiązań w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych w ramach całego NATO.

Polacy w tegorocznej edycji TIDE Hackaton 2019:

  • dwa zespoły z CPI – kategoria Coding i Visualization;
  • jeden zespół z Wydział Cybernetyki WAT– kategoria Coding;
  • jeden zespół mieszany CPI i Wydziału Cybernetyki WAT – kategoria Modeling