cyber.mil.pl - rozwijamy zdolności Polski do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni

20.02.2019 14:24
– Państwa UE mają odpowiednie kompetencje i możliwości, by odgrywać istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON podczas konferencji "CYBERSEC Brussels Leaders' Foresight 2019".

W środę wiceminister uczestniczył w debacie liderów Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. W spotkaniu, które odbyło się w Brukseli uczestniczyli także eksperci z administracji Unii Europejskiej (UE) i Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), organizacji międzynarodowych, środowisk eksperckich i globalnych liderów branży IT.

Tomasz Zdzikot, wiceminister i pełnomocnik MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz współautor resortowego programu cyber.mil.pl wziął udział w dyskusji dotyczącej m. in. europejskiego przemysłu obronnego oraz przyszłości cyberbezpieczeństwa w UE. Wiceminister przedstawił założenia programu cyber.mil.pl, który został w tym roku uruchomiony w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– W lutym uruchomiliśmy program cyber.mil.pl, który kompleksowo rozwija zdolności Polski do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni. Chcemy wzmocnić każdy filar ekosystemu cyberbezpieczeństwa w MON. (…) Musimy być otwarci. MON pierwszy raz uczestniczyło w jednym z największych hackathonów na świecie. Bezpośrednio po nim, zgłosiło się do nas kilkadziesiąt osób chętnych do pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w MON -  mówił sekretarz stanu w MON.

Odnosząc się do szczegółów nowego projektu MON wiceminister Zdzikot zaznaczył, że program zakłada m. in. konsolidację instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Ministerstwie, wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie komponentu cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej. Przypomniał także, że inwestycja w ludzi to jedna z najważniejszych kwestii w budowaniu potencjału w obszarze cyberbezpieczeństwa.

***

Główne tematy poszczególnych paneli dyskusyjnych konferencji "CYBERSEC Brussels Leaders' Foresight 2019" oparte zostały na rekomendacjach opracowanych podczas IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, które odbyło się w 2018 r. w Krakowie.

Jednym z celów konferencji jest działanie na rzecz wzmocnienia synergii pomiędzy strategiami cyberbezpieczeństwa UE, NATO oraz ich państw. Podczas spotkania poruszone zostały kluczowe i najbardziej aktualne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa transformacji cyfrowej. 

Spotkanie w Brukseli było także okazją do omówienia najnowszych i najważniejszych osiągnięć w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz obszarów dalszego rozwoju polityki UE i NATO w tym zakresie.

Zasadniczym celem Konferencji "CYBERSEC Brussels Leaders' Foresight 2019" jest opracowanie proaktywnych rekomendacji dotyczących kierowania, wspierania procesu decyzyjnego opartego na dowodach i rozwoju  polityki cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim.

***

CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight jest spotkaniem, podczas którego omawiane są działania ukierunkowane na zwiększenie europejskiej gotowości w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz sprzyjaniu rozwojowi konkurencyjnej branży IT. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2018 roku. W 2019 r., poza edycją w Brukseli, Instytut Kościuszki planuje po raz pierwszy zorganizować także nowy format w ramach konferencji CYBERSEC w Waszyngtonie.

***

CYBER.MIL.PL jest programem Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Obejmuje dwa strategiczne obszary.  Po pierwsze kompleksowe wsparcie dla procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni, a po drugie zintegrowanie środowiska cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej.  Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowane zostaną Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo zostaną przekształcone w wojska obrony cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone nowo powołanemu Pełnomocnikowi ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Skuteczna obrona w cyberprzestrzeni opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesnej infrastrukturze informatycznej. Dla zapewnienia Polsce suwerenności cyfrowej konieczne jest również prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem własnych zasobów. Posiadanie unikalnych i niedostępnych dla agresorów rozwiązań programistycznych stanowi o przewadze w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni, które dziś ocierają się o próg wojny.