Studia Podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa

11.02.2019 14:33
Studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe oraz określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, zajmujących się zawodowo aspektami cyberbezpieczeństwa.

Studia prowadzone będą w języku polskim (80% zajęć) i angielskim (20% zajęć), we współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytet w Genui (Włochy), George Mason University (USA), Palo Alto Networks (USA) oraz NATO NCI.

Studia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: zarządzania strategicznego, strategii informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu, zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi, zarządzania ryzykiem w systemach infrastruktury krytycznej, współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego, kryptograficznych aspektów ochrony danych, data mining w cyberbezpieczeństwie, systemów bezpieczeństwa cybernetycznego, polityki NATO w zakresie cyberobrony.

Przykładowe przedmioty: Zarządzanie strategiczne, Współczesne zagrożenia cyfrowe, Strategie informacyjne w zarządzaniu, Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa, Kryptograficzne aspekty ochrony danych, Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych, Systemy bezpieczeństwa sieciowego, Big Data w cyberbezpieczeństwie, NATO policy on cyber defence, Cyber threat intelligence, Cyber security systems.

Czas trwania:  cztery semestry.

Przewidywana liczba miejsc: min. 15, max. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (+48 261 837 925).

Termin: od marca 2019 r. do końca lutego 2021 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), w lutym 2021 r. obrona pracy końcowej.

Dokumenty należy składać do 15.02.2019 r. na adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Wydział Cybernetyki

Opłata:
- po zakwalifikowaniu jednorazowo 38 600 zł lub w czterech ratach: - I rata – 10 132,50 zł - płatna do 24 lutego 2019r.,   - II rata – 10 132,50 zł - płatna do 31 października 2019 r., - III rata – 10 132,50 zł - płatna do 24 lutego 2020 r., IV rata – 10 132,50 zł - płatna do 31 października 2020 r. Konto: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSMBA).

OSOBA KONTAKTOWA:  Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p. 275, tel.: +48 261 839 528 - paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl UWAGA: Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 słuchaczy.