Wspólnie w obronie cyberprzestrzeni

16.01.2019 11:25
– Wojna w cyberprzestrzeni trwa i nie jest to wyzwanie przyszłości tylko czasu obecnego – powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podczas konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu.

W Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja pt. „A New Initiative for Poland: A Future Global Leader in Securing the 4th Industrial Revolution”. W inauguracji spotkania, którego organizatorem był amerykański think-tank Atlantic Council, uczestniczył także Mateusz Morawiecki, Premier RP.

Tematem konferencji były kwestie związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w trzech obszarach: polityki, innowacji i przywództwa w sektorze prywatnym. W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele instytucji państwowych oraz eksperci z Polski i zagranicy.

Konferencja zorganizowana przez Atlantic Council stanowiła również płaszczyznę do intensyfikacji współpracy w dziedzinie innowacji ery cyfrowej oraz bezpieczeństwa cybernetycznego. Współorganizatorem konferencji po stronie polskiej jest PKO Bank Polski.

Podczas przemówienia Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON wspomniał, że podczas szczytu NATO w Warszawie, cyberprzestrzeń uznano za domenę działań operacyjnych.

Wiceminister zaznaczył, że w 2017 r. Polski rząd przyjął pierwszą strategię cyberbezpieczeństwa pod nazwą "Krajowe ramy polityki bezpieczeństwa cybernetycznego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 - 2022". – W sierpniu 2018 r. weszła w życie pierwsza polska ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa określa również zadania Ministra Obrony Narodowej związane m.in. z potrzebą zapewnienia zdolności Sił Zbrojnych RP do prowadzenia działań militarnych w cyberprzestrzeni – zaznaczył wiceszef MON.

Cyberbezpieczeństwo stanowi dla resortu obrony narodowej jeden z priorytetów obszarów działania – mówił Tomasz Zdzikot. W ministerstwie powstał zespół zadaniowy, który pracuje nad rekomendacjami dla ministra obrony narodowej w zakresie zmian organizacyjnych, rozwoju kadr eksperckich, a także w obszarze naukowo-badawczym i analitycznym.

Wiceminister wspomniał także, że resort obrony rozwija współpracę międzynarodową w dziedzinie cyber, zarówno z partnerami z NATO, jak i UE oraz w ramach współpracy dwustronnej, w szczególności z USA.

Wspólny wysiłek podejmowany przez wszystkich członków NATO w domenie cyber sprawia, że Sojusz jako całość staje się bardziej odporny na zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni. Polska jako odpowiedzialny członek Sojuszu swoje zobowiązania, traktuje bardzo poważanie.