Polacy brali udział w ćwiczeniach „Cyber Coalition 2018”

30.11.2018 11:17
30 listopada br. w Tartu w Estonii zakończy się jedenasta edycja sztandarowych ćwiczeń NATO w cyberprzestrzeni - "Cyber Coalition 2018". W ćwiczeniach bierze udział około 700 uczestników – przedstawiciele 28 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, 4 państw partnerskich, przemysłu oraz środowisk akademickich. Polskę na ćwiczeniach reprezentują przedstawiciele z instytucji i jednostek podległych resortowi obrony narodowej, a także instytucji i agencji współpracujących z resortem obrony.

Ćwiczenia Cyber Coalition pomagają przygotować NATO do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie współpracy dotyczącej cyberobrony, wzmocnienie  koordynacji i współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym pomiędzy poszczególnymi zespołami reagowania na incydenty komputerowe. Celem ćwiczeń jest również wspieranie procesu podejmowania decyzji strategicznych Sojuszu oraz podnoszenie zdolności do kolektywnej obrony cyberprzestrzeni NATO, a także do prowadzenia w niej operacji militarnych.

Ćwiczenia pozwalają jednocześnie sprawdzić procedury, zarówno sojusznicze jak i narodowe m.in. w zakresie wymiany informacji i podejmowania decyzji.

Od szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku cyberprzestrzeń jest uznawana przez Sojusz za domenę operacyjną, w której NATO musi się bronić równie skutecznie, jak w powietrzu, na lądzie i morzu. Głównym celem NATO w cyberprzestrzeni jest ochrona własnych sieci (w tym tych rozwijanych na potrzeby operacji i misji) oraz zwiększanie odporności na ataki.

***

Na szczycie NATO w Brukseli w 2018 r. państwa członkowskie zdecydowały się utworzyć nowe Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni (Cyber Operations Centre - CYOC) w ramach wzmocnionej struktury dowodzenia NATO. Uzgodniono również, że NATO może korzystać z krajowych zdolności cybernetycznych w zakresie realizacji swoich misji i operacji. Ćwiczenia takie jak Cyber Coalition pokazują zaangażowanie sojuszników i państw partnerskich w usprawnianiu wymiany informacji i wzajemnej pomocy w zapobieganiu i łagodzeniu skutków cyberataków. NATO i Unia Europejska (UE) współpracują dzięki porozumieniu technicznemu dotyczącemu cyberobrony, które zostało podpisane w lutym 2016 r. W świetle wspólnych wyzwań, NATO i UE zacieśniają współpracę w zakresie cyberobrony, w szczególności w dziedzinie wymiany informacji, szkolenia, badań i ćwiczeń.