Najlepsi programiści w NATO

26.03.2018 10:18
Polscy wojskowi informatycy zajęli czołowe miejsca w różnych kategoriach, utrzymując się tym samym po raz kolejny w czołówce najlepszych programistów państw NATO.

W dniach 19-23 marca br. w Czarnogórze odbyła się kolejna edycja konkursu TIDE Hackathon 2018 organizowanego przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji  NATO (ACT) z Norfolk. W konkursie udział wzięły zespoły z instytucji wojskowych, środowisk akademickich oraz firm komercyjnych. Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach - modelowania (ang. Modeling Challenge), programowania (ang. Coding Challenge) oraz połączenia modelowania z programowaniem (ang. Joint Challenge).

W czasie trwania konkursu należało wykonać projekt i prototyp rozwiązania tematu zadanego przez organizatorów w poszczególnych kategoriach i dokonać jego prezentacji. Ze strony polskiej w konkursie uczestniczyły dwa zespoły z Centrum Projektów Informatycznych i Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, kierowane przez płk. Dariusza Chruściela z Inspektoratu Informatyki.

W kategorii Joint Challenge należało przedstawić koncepcję oraz prototyp oprogramowania przeznaczonego do rozproszonej dystrybucji plików, zgodnie z założeniami do FMN Spiral 3. Zespół z Centrum Projektów Informatycznych w składzie por. Artur Stachurski, por. Marcin Perka i ppor. Mateusz Hinca, zajął drugie miejsce modelując i implementując prototyp oprogramowania wykorzystującego najnowsze technologie umożliwiające synchronizowanie, wyszukiwanie oraz dystrybucję plików i informacji znajdujących się w nieustrukturyzowanych zbiorach danych państw członkowskich Sojuszu. Wysoka skalowalność oraz wykorzystanie wyspecjalizowanego silnika wyszukiwania przełożyły się na wysoką wydajność działania prototypu. Dodatkowo zaprojektowano w pełni responsywną aplikację internetową pozwalającą na wizualizację oraz analizę przetwarzanych danych.

W kategorii Coding Challenge należało wykonać prototyp aplikacji mobilnej zapewniającej współpracę z usługami dostarczonym przez NATO, w tym serwerami mapowymi (WMS), usługami komunikacyjnymi (JChat), usługami o położeniach wojsk sprzymierzonych (FFI, NVG) oraz zobrazowanie sytuacji taktycznej w funkcjonującym środowisku o ograniczonej łączności - imitującym sieci taktyczne. Zespół z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie por. Marcin Kukiełka, sierż. pchor. Tomasz Gutowski oraz sierż. pchor. Paweł Pieczonka zajął pierwsze miejsce wykonując oprogramowanie dedykowane na platformę Android, spełniające wymagania konkursowe. Jednocześnie zespół zintegrował swoje rozwiązanie z dostarczonymi dodatkowo usługami infrastruktury IoT (Internet rzeczy) pozyskując dane pogodowe oraz zaimplementował zdalne pozyskanie obrazu wideo z obiektu typu „Dron” i strumieniowanie transmisji wideo pomiędzy użytkownikami aplikacji w ramach lokalnej sieci. Odpowiednie dobranie mechanizmów komunikacji, buforowania danych czy wizualizacji sytuacji taktycznej zapewniły wydajne działanie aplikacji w testowanym środowisku.

Zaproponowane polskie rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie zostały wysoko ocenione przez skład sędziowski pod przewodnictwem Admirała Önder Çelebi z Dowództwa ACT (Assistant Chief of Staff, SACT). Doceniono możliwości funkcjonalne i złożoność poszczególnych rozwiązań, nowoczesny interfejs oraz sposób prezentacji rozwiązań.

TIDE Hackathon poprzedza konferencję TIDE Sprint, podczas której jednym z elementów będzie przedstawienie i zaprezentowanie zwycięskich rozwiązań konkursu. Oba te przedsięwzięcia wraz odbywającymi się w Polsce ćwiczeniami interoperacyjności CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) wchodzą w skład projektu Interoperability Continuum prowadzonego przez Dowództwo ACT.