ANALIZA DANYCH

Co powinieneś umieć?

 • znajomość metod, technik i narzędzi analitycznych;
 • umiejętność wyszukiwania i korelowania informacji o cyber-zagrożeniach w  źródłach i bazach danych (m. in. OSINT, sieciach Tor, deep web);
 • znajomość obszaru Cyber Threat Intelligence;
 • znajomość zagadnień i narzędzi z obszaru IDS/IPS, EDR, SIEM, Firewall;
 • doświadczenie z zakresu administracji lub bezpieczeństwa systemów IT;
 • przynajmniej średnio – zaawansowana znajomość języka skryptowego oraz narzędzi do wizualizacji.

Czego się nauczysz?

 • wszechstronne i interdyscyplinarne zdobywanie umiejętności oraz wiedzy;
 • rozwój w obszarze analizy danych dzięki wykorzystaniu dedykowanych narzędzi
  i nowych technologii;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu informatyki i zarządzania informacją;
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej;
 • tworzenie i opracowywanie raportów i analiz na podstawie danych przetwarzanych w systemach informatycznych resortu obrony narodowej.

Co Cię czeka?

 • konieczność przyswojenia w krótkim czasie dużej ilości informacji z danego obszaru;
 • nieustanny rozwój w zakresie nowych technologii i reagowania na pojawiające się zagrożenia w cyberprzestrzeni;
 • przeprowadzanie zróżnicowanych analiz: wymagań, systemów i rozwiązań technicznych głównie pod kątem bezpieczeństwa;
 • pozyskiwanie, weryfikowanie i analiza dużej ilości danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł;
 • praca pod presją czasu w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • analiza danych związanych z cyberbezpieczeństwem (m. in. analiza powłamaniowa, Reverse Engeenering, Threat Hunting oraz CTI) stanowi kluczowy element pozyskiwania informacji o zagrożeniach oraz bezpośrednio wpływa na kierunek i strategię rozwoju bezpieczeństwa systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej resortu obrony narodowej.